pellatv
Live

Αδιαφανείς και ρουσφετολογικές προκηρύξεις και προσλήψεις προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης;

Ερώτηση 7 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τις αδιαφανείς και ρουσφετολογικές προκηρύξεις και προσλήψεις προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Στη συστηματική και σκόπιμη απαξίωση της ανεξάρτητης αρχής του ΑΣΕΠ από την Κυβέρνηση της ΝΔ τα τελευταία (5)χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας με πρόσφατο παράδειγμα τη ρουσφετολογική προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη (144) οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, αναφέρθηκαν με ερώτησή τους στη Βουλή ομάδα από (7) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων η Βουλευτής του νομού Πέλλας, κ. Θεοδώρα Τζάκρη. Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν στην ερώτηση τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Χατζηγάκη, ότι σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που ίδρυσε και εφάρμοσε το αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, η Κυβέρνηση με ρυθμίσεις όπως η γαλάζια συνέντευξη, η εισαγωγή φωτογραφικών κριτηρίων πρόσληψης, ο κατακερματισμός των προκηρύξεων σε πολλές μικρές προκηρύξεις επιχειρεί να καταστήσει τον ΑΣΕΠ «κομπάρσο» στην διαδικασία προσλήψεων ώστε να βολευτούν οι «ημέτεροί» της και να εξασφαλίσει τη θέση της στην εξουσία. Μια ακόμη αδιαφανή προκήρυξη προέρχεται αυτή την φορά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπ’ αριθμόν 97690/05-09-08 ΦΕΚ 470/16-09-08, και αφορά την πρόσληψη (144) νέων φυλάκων ΔΕ στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, διορισμένη Επιτροπή διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων που μπορεί να αποφέρει στους συμμετέχοντες μέχρι και (600) μόρια (!) συν ή πλην στο συνολικό άθροισμα που έχουν τα αντικειμενικά προσόντα των υποψηφίων που ζητούνται από την προκήρυξη (Απολυτήριο Λυκείου, ξένες γλώσσες, δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. για Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας). Με λίγα λόγια, κάποιος που υστερεί στα αντικειμενικά προσόντα της προκήρυξης και κατατάσσεται στους τελευταίους στη λίστα της μοριοδότησης μπορεί χάρη στο εφεύρημα της γαλάζιας συνέντευξης να προκριθεί και να προσληφθεί σε αντίθεση με τους άριστους που θα παραμείνουν στην ανεργία.- ---------- Το πλήρες κείμενο της ερώτησης των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής: Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ 16-12-2008 ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1) Δικαιοσύνης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη 2) Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο ΘΕΜΑ: «Οι αδιαφανείς και ρουσφετολογικές προκηρύξεις και προσλήψεις προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης». Η θεσμοθέτηση ενός σταθερού, διαφανούς, αντικειμενικού, αξιοκρατικού και δίκαιου τρόπου προσλήψεων προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα αποτέλεσε ένα ισχυρό και πάγιο αίτημα της κοινωνίας, αφού το «μέσον» ήταν για δεκαετίες η γάγγραινα στη λειτουργία του πολιτεύματος η οποία υποτιμούσε τους πολίτες και προκαλούσε την απογοήτευση και τη μήνη τους. Η ίδρυση και η λειτουργία του ΑΣΕΠ, η συνταγματική κατοχύρωσή του, η εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομίας μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων που θεσπίστηκαν από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικά βήματα προόδου, έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου και αποτελούν αδιαπραγμάτευτες κοινωνικές κατακτήσεις. Όμως η Νέα Δημοκρατία, ενώ συναίνεσε στην συνταγματική κατοχύρωση του ΑΣΕΠ, ενώ προεκλογικά δεσμεύτηκε για τη διατήρηση και την ενίσχυσή του, μετεκλογικά ως Κυβέρνηση με δηλώσεις, πράξεις και παραλείψεις το απαξιώνει και το αποδυναμώνει οπισθοδρομώντας τη χώρα στις σκοτεινές και τραυματικές εποχές του ρουσφετιού και της συναλλαγής. Ειδικότερα με την εφαρμογή της γαλάζιας συνέντευξης, με την εξαίρεση των ΔΕΚΟ από το ΑΣΕΠ, με τον κατακερματισμό των υπό πλήρωση θέσεων σε πολλές μικρές προκηρύξεις, με τις δημόσιες τοποθετήσεις Υπουργών για την αναγκαιότητα πρόσληψης στο Δημόσιο εκτός ΑΣΕΠ (όπως νοσηλευτές), με την εισαγωγή φωτογραφικών, άδικων και ύποπτων κριτηρίων στις προκηρύξεις που σκοπό έχουν να ευνοήσουν «ημέτερους», παρακάμπτεται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στις προσλήψεις και στην ουσία καταργείται το ΑΣΕΠ. Ένα ακόμη τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της παλαιοδεξιάς πολιτικής λειτουργίας αποτελεί η πρόσφατη προκήρυξη πλήρωσης 144 οργανικών θέσεων προσωπικού του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας (αρίθμ. Πρωτ.: 97690/05-09-08 ΦΕΚ 470/16-09-08) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της οποίας τα κριτήρια κατάταξης και ο τρόπος αξιολόγησης είναι αδιαφανή και άδικα για τους πολλούς και δημιουργούν βάσιμες υποψίες για ρουσφετολογικές προσλήψεις «ημετέρων». Συγκεκριμένα με τη συνέντευξη, η οποία διενεργείται από διορισμένη Επιτροπή, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μέχρι και 600 μόρια η συνολική βαθμολογία που διαμορφώνεται από την άθροιση των μετρήσιμων αντικειμενικών προσόντων. Σημειώνεται ότι αυτός ο αριθμός των μορίων της συνέντευξης αντιστοιχεί και μπορεί να υπερκεράσει έξι βαθμούς από το απολυτήριο του Λυκείου, να υπερνικήσει την καλή γνώση τριών ξένων γλωσσών καθεμία από τις οποίες βαθμολογείται με 200 μόρια και να ακυρώσει δύο διπλώματα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης με ειδικότητα « Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», καθένα από τα οποία δίνει 300 μόρια στον κάτοχό του. Δηλαδή ένας που στην κατάταξη με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια υστερεί κατά πολύ σε μόρια, μπορεί με την υποκειμενική και αμφισβητήσιμη βαθμολόγηση της δοτής Επιτροπής περί της ικανότητάς του να πάρει τη θέση συνυποψήφιου, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει πολλά περισσότερα προσόντα για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβει. Για αδιαφανείς, ρουσφετολογικές, φωτογραφικές και σκανδαλώδεις προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού και σε άλλες ειδικότητες και υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης κάνουν επίσης λόγο πληθώρα αδικημένων ενδιαφερομένων και υποψήφιων, κάτι που συνήθως επιβεβαιώνεται και από τα γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Επειδή η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα είναι βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του και για τη γενικότερη πρόοδο της πατρίδας μας Επειδή αυτή η προκήρυξη και γενικότερα πολλές προσλήψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι προκλητικά ρουσφετολογικές, αφού είναι πασίδηλο ότι επιχειρείται η τακτοποίηση συγκεκριμένων κομματικά προσκείμενων στη Ν.Δ. και τα στελέχη της γαλάζιων ενδιαφερόμενων Επειδή αυτή η κατάσταση αδικεί, προσβάλλει και προκαλεί τους άλλους υποψηφίους, που έχουν τα προσόντα, αλλά θυσιάζονται για τους εκλεκτούς του Υπουργείου Επειδή όλοι οι νέοι της πατρίδας μας έχουν το δικαίωμα δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης από την Πολιτεία και η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να τους το διασφαλίζει και όχι να το καταστρατηγεί ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ : 1. Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη σε αυτόν τον σκανδαλώδη και ρουσφετολογικό διαγωνισμό πλήρωσης 144 οργανικών θέσεων προσωπικού του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, ο οποίος καταρρακώνει κάθε έννοια δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης όλων των νέων της πατρίδας μας στην προσπάθειά τους για πρόσληψη στο Δημόσιο; 2. Συμφωνεί η Κυβέρνηση με αυτήν την προκήρυξη η οποία ουσιαστικά καταργεί το ΑΣΕΠ και καταλύει κάθε κανόνα διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας στις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα μέσω της υπερυψηλής μοριοδότησης «ημετέρων γαλάζιων» υποψηφίων από τη συνέντευξη που διενεργείται χωρίς κριτήρια από διορισμένες δοτές επιτροπές; 3. Αν όχι, προτίθεται να την αποσύρει και να κάνει προσλήψεις μέσα από ανοιχτές κανονικές προκηρύξεις για όλες τις θέσεις, χωρίς αδιαφανείς και άδικες μεθοδεύσεις, οι οποίες στην ουσία αποκλείουν όλους τους άλλους υποψηφίους, που έχουν τα προσόντα, από το αναφαίρετο δικαίωμά στην εργασία; ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις 18 Δεκεμβρίου, 2008


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

13:11 - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑ

13:09 - Αυγενάκης για την παγκόσμια ημέρα Βιοποικιλότητας: Στόχος μας η προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της τροφικής επάρκειας

13:07 - 25 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά

13:03 - ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1-20 ΙΟΥΝΙΟΥ) ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

13:02 - Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στην αυριανή παρουσίαση της βραβευμένης εικαστικής εγκατάστασης «Spectators in a Ghost City»

12:59 - Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Φλώρινα

12:52 - Θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Γιαννιτσών – Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κρώμνη

12:50 - Δήμος Δίου-Ολύμπου: Επετειακές εκδηλώσεις στη Νέα Έφεσο προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου με θέμα «Είκοσι έτη συναντήσεων & συμπροσευχών στις εκκλησίες των Αλησμόνητων Πατρίδων»

12:47 - Καλεντάρι αγώνων Δημοτικών σχολείων

09:00 - ΔΕΥΑΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΔΑΙΑ