pellatv
Live

Ξεπέρασε το 18% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2010

έναντι 2,93 % τον Οκτώβριο του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ για το 2011 ο στόχος είναι η απορροφητικότητα να διπλασιαστεί, να φθάσει δηλαδή στο 35%.
Το ποσοστό απορρόφησης ξεπέρασε και το στόχο που είχε τεθεί από το "μνημόνιο", ο οποίος ήταν 17,5 %, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εισροή κοινοτικών πόρων ύψους 2.75 δις ευρώ. Τα χρήματα που εισέρευσαν τελικά ήταν 2,78 δις. ευρώ (2.346.136.310 € δόθηκαν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής και 442.683.520 € σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Η συνολική δημόσια δαπάνη (αν υπολογισθεί δηλαδή και η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού) υπερβαίνει τα 3,7 δις. ευρώ και στο ποσό αυτό προστίθενται κατά περίπτωση ιδιωτικά και δανειακά κεφάλαια.
Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΝ ο στόχος επετεύχθη και υπερκεράστηκε με την άμεση ενεργοποίηση όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τομεακών και περιφερειακών, τη διάθεση των αναγκαίων πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δαπανών και τον καλό συντονισμό και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Εξάλλου, από αύριο 3 Ιανουαρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου εκσυγχρονίζεται το σύστημα χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ, εξασφαλίζεται η ταχεία χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με βάση την πρόοδο της υλοποίησής τους, καθώς και η απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδρομής. Ο κεντρικός λογαριασμός θα συμβάλει επίσης στην αποφυγή της πρόωρης χρηματοδότησης των έργων σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο διενέργειας των πληρωμών και των δυσμενών συνεπειών για το δημόσιο (αδικαιολόγητη δέσμευση πόρων, επιβάρυνση του δημοσίου με τόκους κλπ).
Τέλος, το ΥΠΑΑΝ έχει προωθήσει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδότηση δέκα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4,65 δις. ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση αποδοχής. Πρόκειται για έργα υποδομής που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας και θα συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση της αγοράς, στην ασφάλεια των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος.
Σε δηλώσεις του για το ΕΣΠΑ ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι: "τα αποτελέσματα της προσπάθειας της κυβέρνησης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται και μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε βάσιμα ότι μπορούμε να μπούμε σε τροχιά ανάκαμψης" και προσθέτει:
"Παραλάβαμε πριν ένα χρόνο το ΕΣΠΑ με μια συνολική απορρόφηση της τάξης των 2,93% των δεσμευμένων πόρων και πλέον η απορρόφηση ξεπερνά το 18%. Προχωρήσαμε με την υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης στην προώθηση των πόρων στις Περιφέρειες με σκοπό να κάνουμε πράξη την αποκέντρωση και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική τους. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας, των υπηρεσιών των Υπουργείων, αλλά και των φορέων της Περιφέρειας, οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων απορροφώνται στοχευμένα σε αναπτυξιακές δράσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των εισροών από τους Κοινοτικούς Πόρους.
Για το νέος έτος έχουμε θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό πάνω από 35%, και είμαι σίγουρος ότι και αυτό τον στόχο θα τον πετύχουμε. Οι σημερινές ανακοινώσεις αποδεικνύουν ότι παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, όταν λειτουργούμε συντονισμένα και με προγραμματισμό μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να πετυχαίνουμε τους στόχους που θέτουμε. Με συντονισμό, σκληρή δουλειά και προσπάθεια από όλους, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αναθέρμανση της οικονομίας μας".

Δημοσιεύτηκε στις 3 Ιανουαρίου, 2011


Σχόλια


pellanet facebook