pellatv
Live

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Έδρα: Αριστοτέλους 32 (κτίριο Ε.Κ.Θ. 4ος όροφος, γραφείο 6) Τ.Κ. 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Fax.: 2310 757 086. Ε-mail:[email protected] ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ: 1. Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κ. Καραμανλή 2. Υπ. Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο 3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Χατζηγάκη 4. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Δ. Σιούφα 5. Αρχηγούς των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 6. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θεσσαλονίκη: 08/2/2009 Αριθ. Πρωτ.: 08 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας, Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, Ένωση Δικαστών Ελλάδας 2. Γραμματεία Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 3. Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. 4. Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων. 5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων. 6. Περιβαλλοντολογικές Οργανώσεις. 7. Μ.Μ.Ε. ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων, είναι το μοναδικό πανελλαδικά δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας που προσλαμβάνονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις της χώρας. Το παρόν έγγραφο έγινε λόγω της απόγνωσης και του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας εξαιτίας της αδράνειας και της αδιαφορίας της Πολιτείας, να επιλύσει ένα ζήτημα μείζονος σημασίας που άπτεται παράλληλα της εφαρμογής του νόμου για το κυνήγι και της προστασίας της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας εργάζονται μετά από αποφάσεις που έχει λάβει η ίδια η Πολιτεία η οποία τους αναθέτει την άσκηση δημόσιας εξουσίας (ανακριτικών καθηκόντων) με σκοπό την εφαρμογή και τήρηση του νόμου περί θήρας και δασών, χωρίς όμως να μεριμνήσει ποτέ ως όφειλε για την θεσμική κατοχύρωσή τους, την ορθή, αντικειμενική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους αλλά και για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων τους. Και όλα αυτά όταν από το 2001 ακόμη το Ε΄ τμήμα του Ν.Σ.Κ. έθεσε θέμα συνταγματικότητας του θεσμού των ιδιωτικών φυλάκων θήρας με τον τρόπο που λειτουργούν αλλά και εγκυρότητας όλων των σημερινών Υπουργικών Αποφάσεων που ρυθμίζουν ζητήματα των ιδ. φυλάκων θήρας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι ιδ. φύλακες θήρας να διενεργούν παράνομα ανακριτικά καθήκοντα, ελέγχους, κατασχέσεις, μηνύσεις σε πολίτες, κλπ έξω από την ευθύνη του Κράτους και μόνο μέσω των κυνηγετικών οργανώσεων. Αυτό όμως τελικά βλάπτει τους ίδιους τους εργαζόμενους αφού από τη μία καλούνται να κάνουν ανακριτικές – προανακριτικές πράξεις ελέγχους - έρευνες, μηνύσεις, κατασχέσεις, να καταδικάσουν πολίτες - συμπολίτες τους, σε δικαστήρια και να δημευθούν περιουσίες και από την άλλη μπορούν να απολυθούν ανά πάσα στιγμή γιατί μπορεί να το θέλει απλά μία πλειοψηφία ενός κυνηγετικού συλλόγου ή μιας ομοσπονδίας. Αυτό διότι η απουσία νομικά έγκυρης θεσμικής διάταξης (Υπουργικής Απόφασης) έχει δημιουργήσει νομικό κενό και οι θηροφύλακες απολύονται με βάση τις διατάξεις του κοινού εργατικού διακαίου χωρίς σπουδαίο λόγο αρκεί να καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση. Το τελευταίο όμως δεν είναι καθόλου περιοριστικό στις εύρωστες οικονομικά κυνηγετικές οργανώσεις οι οποίες πρόσφατα ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο οικονομικά από το Κράτος με σημαντικά ποσά που προορίζονταν για τον Ειδικό Φορέα Δασών ώστε για να στηριχθεί αυτή η θηροφυλακή. Τονίζεται ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις είναι απλά Ν.Π.Ι.Δ. αποτελούνται από κυνηγούς – μέλη και με τον τρόπο αυτό οι ελεγχόμενοι γίνονται και ελεγκτές. Το Υπουργείο ενώ τα γνωρίζει όλα αυτά αρνείται να βάλει ένα τέλος σε αυτή την αδικία παρότι έχει την ευκαιρία είτε με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του ν. 3208/2003 με την οποία θα ρυθμίσει (για πρώτη φορά με εξουσιοδότηση νόμου) πλέον σύννομα τα προσόντα τη διαδικασία πρόσληψης και τον τρόπο λειτουργίας των ιδ. φυλάκων θήρας, είτε με την υλοποίηση της προγραμματικής πρότασης - δέσμευσης της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 για τη σύσταση Οργανισμού Θήρας. Η άρνηση - αναλγησία του Υπουργείου να επιλύσει το σοβαρό πρόβλημα της θηροφυλακής συνεχίζεται μέχρι σήμερα ακόμη και μετά την παρέμβαση για το θέμα αυτό και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η οποία με Γνωμοδότησή της τον Ιανουάριο του 2008 αναγνωρίζοντας ότι το σημερινό καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών φυλάκων θήρας δεν παρέχει καμία προϋπόθεση αμερόληπτης άσκησης των ανακριτικών – προανακριτικών καθηκόντων απέρριψε την άσκηση αυτών από τους ιδ. φύλακες θήρας. Ως όρο για την άσκηση των καθηκόντων αυτών η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έθεσε την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του ν. 3208/2003. Η γνωμοδότηση αυτή έχει επικυρωθεί και με σχετική δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου. Η άρνηση του Υπουργείου να εκδώσει την Υπ. Απόφαση του ν. 3208/03 μετά και την προαναφερόμενη εξέλιξη είναι πράξη αναλγησίας αφού αφήνει εκτεθειμένους τους εργαζόμενους θηροφύλακες, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ίδιο το Υπουργείο γνωστοποίησε άμεσα τη Γνωμοδότηση σε όλους τους φορείς των κυνηγών της χώρας ενώ με ενέργειες του προκάλεσε σύγχυση και στις δασικές υπηρεσίες της χώρας οι οποίες δεν γνωρίζουν πλέον τι είναι νόμιμο και τι παράνομο. Εξαιτίας αυτών των ενεργειών οι ιδ. φύλακες θήρας κινδυνεύουν καθημερινά να μηνυθούν από πολίτες όταν τους σταματάνε στην ύπαιθρο για έλεγχο – έρευνα κατασχέσεις κλπ, και να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από τις Εισαγγελικές Αρχές για ποινικά αδικήματα όπως αντιποίηση, παράνομη κατακράτηση, κλπ. (έχουν ήδη ασκηθεί ανάλογες διώξεις από Εισαγγελείς) ή να υποπέσουν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και να χάσουν τη δουλειά τους. Η σύγχυση που επικρατεί αφήνει τις κυνηγετικές οργανώσεις (οι οποίες εντελώς παράδοξα δεν έχουν ζητήσει μέχρι σήμερα δημόσια από τον Υπουργό να εκδώσει την Απόφαση του ν. 3208) να ισχυρίζονται (ψευδώς) ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απαιτώντας παράλληλα από τους ιδ. φύλακες θήρας να συνεχίσουν να διενεργούν ελέγχους, έρευνες κλπ σε πολίτες στην ύπαιθρο προειδοποιώντας τους για απόλυση σε αντίθετη περίπτωση. Όλα τα ανωτέρω είναι γνωστά στο Υπουργείο το οποίο κάνει ότι δεν βλέπει και δεν ακούει, αντίθετα το μόνο που γνωρίζει καλά να κάνει είναι να παραδέχεται αυτάρεσκα ότι έχει εξασφαλίσει με τους ιδ. φύλακες θήρας την προστασία της άγριας πανίδας και την εφαρμογή του νόμου για το κυνήγι. Την ίδια ώρα ο Υφυπουργός Α.Α.Τ. κ. Κιλτίδης τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2008 με έγγραφη απάντησή του διαβεβαίωσε Βουλευτές στο Κοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι οι δασικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί επαρκώς κάτι όμως που δεν είναι αλήθεια, ενώ τους πληροφορεί για αρμοδιότητες των ιδ. φυλάκων θήρας που ποτέ δεν τους έχουν ανατεθεί (δεν καταγράφονται σε κανένα δημόσιο έγγραφο ενώ αντιθέτως καταγράφονται αρμοδιότητες για ανακριτικά καθήκοντα) και οι οποίες εάν τελικά εφαρμοσθούν ουσιαστικά η θηροφυλακή δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Για το λόγο αυτό κάνοντας επίκληση στην ευαισθησία Σας, ζητούμε επιτέλους η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και παρακαλούμε να βοηθήσετε στην επίλυση αυτών των τόσο σημαντικών προβλημάτων ώστε να μπει επιτέλους τέλος σε όλη αυτή την αδικία που βιώνουμε καθημερινά (που σημειωτέων ανήκουμε στην κατηγορία των χαμηλότερα αμειβομένων της χώρας), με τη θεσμική κατοχύρωση των ιδ. φυλάκων θήρας και την έκδοση της Απόφασης του ν. 3208/03. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θηροφυλάκων έχει καταθέσει προ πολλού την πρόταση της για την Υπουργική Απόφαση του ν. 3208/2003 όταν κλήθηκε για το σκοπό αυτό από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υ.Α.Α.Τ.. Στην πρόταση αυτή προτείνεται μεταξύ άλλων η προσθήκη ειδικής μεταβατικής διάταξης για τους ήδη υπηρετούντες ιδ. φύλακες θήρας (σήμερα υπηρετούν σε μόνιμη βάση κάτι λιγότερο από 350)και επισημαίνεται η ανάγκη οι ιδ. φύλακες θήρας να εργάζονται μέσα στις δασικές υπηρεσίες κάτι το οποίο επιβάλλεται από το νόμο και είναι απαραίτητη συνθήκη για την ασφαλέστερη άσκηση των καθηκόντων τους. Ο σημερινός μηχανισμός της ιδιωτικής θηροφυλακής μπορεί να έδειχνε (φαινομενικά) ότι αποδίδει, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αποδυναμωμένο σε μέσα και προσωπικό μηχανισμό του δημοσίου (δασική υπηρεσία) αλλά αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν προσωρινό και επιφανειακό αφού δεν έχει την απαραίτητη νομιμοποίηση γεγονός που οδηγεί συνεχώς σε νομικά αδιέξοδα (βλ. Ν.Σ.Κ./2001, δικαστικές αποφάσεις, ποινικές διώξεις θηροφυλάκων, Εισαγγελία και δικαστική απόφαση Αρείου Πάγου, κλπ.). Όσο συνεχίζεται η κατάσταση αυτή και αποκαλύπτεται συνεχώς η νομική ανεπάρκεια – μη σύννομη λειτουργία του μηχανισμού αυτού, χαμένοι θα είναι μόνο οι εργαζόμενοι ιδιωτικοί φύλακες θήρας (που ήδη θίγονται) καθώς στο τέλος θα χάσουν τη δουλειά τους επειδή η Πολιτεία, που δημιούργησε το πρόβλημα, αρνείται να το αντιμετωπίσει. Συνημμένα ακολουθεί αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο δίνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τα ανωτέρω, παρουσιάζονται το νομικό καθεστώς, το ιστορικό του προβλήματος, η σημερινή εικόνα και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Με τιμή Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ρετζέπης Ο Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Τριανταφυλλίδης

Δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου, 2009


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

17:33 - Θ. Τζάκρη – Ερώτηση στη Βουλή για τις σοβαρές ελλείψεις στα Παιδιατρικά Τμήματα των δυο νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών

17:31 - Συνελήφθη ένα άτομο στην Πιερία για κατοχή ναρκωτικών

17:30 - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ : ‘’ Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία.’’

17:28 - Ξεκίνησαν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για δωρεάν φοίτηση στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Πέλλας – Προθεσμία ως 1η Αυγούστου

17:27 - Θερινό Πρόγραμμα διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού

17:25 - Θερινό σινεμά στην Έδεσσα- Πρόγραμμα

17:22 - Συναυλία-Μουσική βραδιά “ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ”

17:19 - : Θερινός κινηματογράφος στη Σκύδρα

17:18 - ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

17:16 - Συνάντηση Λάκη Βασιλειάδη με Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής