pellatv
Live

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση 200.000 θέσεων

Ξεκίνησε την Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση (για διάστημα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης.
Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των θέσεων.
Το ποσό επιχορήγησης που αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη ανέρχεται στο σύνολο (100%) των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των: · 2.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία. · 1.800 ευρώ για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω · 1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζόμενους. Δικαιούχοι της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ είναι επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι προβληματικές από την 1η Αυγούστου 2008 και μετά και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού με καταγγελία σύμβασης, εθελουσία έξοδο, πρόγραμμα παροχής οικονομικών κινήτρων για οικιοθελή αποχώρηση.
Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει το μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η επιχείρηση υπάγεται στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με ανώτατο όριο τα 80 άτομα.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να διατηρήσει στην επιχείρηση, ίσο τουλάχιστον αριθμό μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων (με όμοια χαρακτηριστικά).
Η επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλει στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται ακόμα υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, στην οποία η επιχείρηση δηλώνει επίσης ότι λειτουργεί, δεν ήταν προβληματική την 1η Αυγούστου 2008, δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
Στην αίτηση βεβαιώνεται ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού.
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι παρακάτω επιχειρήσεις: · Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). · Τα νυχτερινά κέντρα. · Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. · Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. · Οι έμμεσοι εργοδότες. · Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς. · Οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους τους που απασχολούνται από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου). · Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α' βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία. · Οι ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, και ΕΠΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους στις ΟΕ και ΕΕ, για τα μέλη του ΔΣ στις ΑΕ, για τους εταίρους στις ΕΠΕ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών. · Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους. · Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. Επίσης δεν μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις όταν το αντικείμενο εργασιών τους είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. Newsroom ΔΟΛ

Δημοσιεύτηκε στις 22 Οκτωβρίου, 2010


Σχόλια


pellanet facebook