pellatv
Live

Τζιτζικώστας: Διασφαλίζουμε τη συνέχιση λειτουργίας 12 Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Κεντρική Μακεδονία

Δώδεκα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία της Κεντρικής Μακεδονίας θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους, μέσα από την πρόσκληση, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης
Απόστολος Τζιτζικώστας, με την οποία εξασφαλίζεται η συνέχιση της
χρηματοδότησής τους από την Περιφέρεια.
Τα 12 ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους,
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσω των πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να συνεχίσουν έτσι απρόσκοπτα να
παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες σε εκατοντάδες άτομα με αναπηρία στην Κεντρική
Μακεδονία.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, “η κοινωνική πολιτική είναι βασικός πυλώνας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δομές που δημιουργήσαμε σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες της περιοχής μας, ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις σύγχρονες
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες, με στόχο την
ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και την
εφαρμογή μέτρων για την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών φροντίδας, οι οποίες
βασίζονται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα. Διασφαλίζουμε τη συνέχιση
λειτουργίας των 12 κοινωνικών δομών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ζωής σε 450
συμπολίτες μας, αντιμετωπίζοντας τον αποκλεισμό και τις ανισότητες, δημιουργώντας
μια κοινωνία σύγχρονη και ανθρώπινη. Βελτιώνουμε τους όρους διαβίωσης των
συμπολιτών μας με αναπηρίες, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και έχουμε πάντα σε
απόλυτη προτεραιότητα την αλληλεγγύη ως κυρίαρχο στοιχείο της διοίκησής μας στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για εμάς, οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας έχουν
απόλυτη προτεραιότητα στην πράξη κι όχι στα λόγια. Στόχος μας μέσα από τη νέα
πρόσκληση για τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των ΚΔΗΦ Ατόμων με
Αναπηρία είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας που χρήζουν
υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη
φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και βέβαια η καταπολέμηση
των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Χτίζουμε σταθερά μια πιο
δίκαιη, πιο ισότιμη, πιο πολιτισμένη, πιο ανθρώπινη Κεντρική Μακεδονία μέρα με τη
μέρα”.
Τα 12 ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία, τα οποία εντάσσονται στη σχετική
πρόσκληση είναι:
-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
"ΒΗΜΑΤΙΖΩ".
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ.
-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) «Ο ΣΩΤΗΡ».
-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Η ΖΩΗ).
-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ.
-ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.
-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.
-ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ".
-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ.
Με την υποβολή και έγκριση των προτάσεών τους οι 12 κοινωνικές δομές
αποκτούν διασφαλισμένη συνέχιση της λειτουργίας τους έως το τέλος του 2025,
οπότε και θα επανεξεταστεί η συνέχιση της χρηματοδότησής τους για την παροχή
υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες.
Ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία
περιλαμβάνονται εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου
εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης
παρέμβασης, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής,
με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη
λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην
προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση, ανάπτυξη και προαγωγή
των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός
προσανατολισμός και προ-επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης, προώθηση στην
απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων,
υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,
παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και
αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και
συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών, προγράμματα ενημέρωσης και
εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία, την καταπολέμηση
σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν,
προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές,
καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, μεταφορά από και προς το
κέντρο.
Επίσης, τα ΚΔΗΦ υλοποιούν δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς
φορείς και φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές
παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα.
Η δράση είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης
(ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες την Εθνική Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης της της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με τη Περιφερειακή Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Δημοσιεύτηκε στις 23 Αυγούστου, 2023


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

11:57 - Έως τις 30 Ιουνίου 2024 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

11:52 - Παραστάτη καραγκιόζη στα Γιαννιτσά

11:35 - Στα πάτρια εδάφη αναπαύεται πλέον ο ήρωας της Κύπρου Κωνσταντίνος Τσιτιρίδης από την Κρύα Βρύση -Υποδοχή των λειψάνων του με τιμές από τον Ελληνικό Στρατό και το Δήμο Πέλλας!

11:27 - Λάκης Βασιλειάδης: «Η Πέλλα τιμά σήμερα έναν ακόμα ήρωα που έπεσε υπέρ πατρίδος».

11:24 - Παρών στις πυρκαγιές στους πρόποδες του Πάικου ο Δήμαρχος Πέλλας – «Ιδιαίτερη προσοχή από όλους»

16:12 - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15:09 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

15:07 - Ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης

11:01 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Η Μάσα και ο αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή Σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών την Τετάρτη26 Ιουνίου 2024

15:56 - Κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των ευάλωτων πολιτών από τον καύσωνα