pellatv
Live

Επίσκεψη Τζίμα στην Πέλλα

Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης, Μαργαρίτη Τζίμα στη Νομαρχία Πελλας, σήμερα 11 Ιανουαρίου 2008, ο Νομάρχης Πέλλας, Μιχάλης Καραμάνης έθεσε τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του Νομού για την προώθηση και ένταξή τους στη Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Ο κύριος Καραμάνης καλωσόρισε στο Νομό Πέλλας τον υπουργό για την παρουσία του στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας και τόνισε ότι Η σχετική θέση του Νομού Πέλλας ως προς το ΑΕΠ την τελευταία δεκαετία καθορίζεται από την αρνητική μεταβολή του ως προς τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο Περιφέρειας και Χώρας. Οι διαπιστώσεις για την επιδείνωση της θέσης του Νομού απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό και τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα αλλά κυρίως καταδεικνύουν την ανάγκη για ρυθμίσεις ιδιαίτερων πλαισίων οικονομικής ανάπτυξης (λόγω του παραμεθορίου της περιοχής). Θα ήθελα να επισημάνω πάντως ότι τα στατιστικά μεγέθη δεν απεικονίζουν πάντα την πραγματική εικόνα και ιδίως τη σχετική θέση μεταξύ περιοχών αφού επηρεάζονται καθοριστικά από αξίες οι οποίες διαμορφώνονται είτε εξωγενώς (π.χ. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και μεγάλα έργα, στήριξη με προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων) είτε λόγω της ύπαρξης σε ορισμένες περιοχές δραστηριοτήτων εθνικής εμβέλειας (π.χ. παραγωγή ενέργειας). Τα δεδομένα αυτά φυσικά δεν μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας.Ο σχεδιασμός λοιπόν και οι πόροι που πρέπει να εισρέουν στο Νομό μας, πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα μεγαλύτεροι ανά κεφαλή σε σχέση με την άλλη Ελλάδα. Ο Νομός μας, συνέχισε ο Νομάρχης Πέλλας, ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε , από την κεντρική εξουσία, ως Νομός προτεραιότητας σε κανένα σχεδιασμό προκειμένου να καλυφθεί το διαπιστωμένο απ’ όλους αναπτυξιακό του έλλειμμα. Είναι ο μοναδικός Νομός της χώρας που είναι παραμεθόριος και δεν έχει πύλη εξόδου προς Βορρά (FYROM). Ο Νομός Πέλλας δεν συμπεριλήφθηκε σε κεντρικό σχεδιασμό σύγχρονης οδικής σύνδεσης με τα άλλα αστικά κέντρα, ή με τους κεντρικούς άξονες (ΕΓΝΑΤΙΑ και Π.Α.Θ.Ε). Στο Νομό Πέλλας δεν υπήρξε καμία ρύθμιση για ενίσχυση των βιομηχανικών μονάδων πρωτογενούς μεταποίησης (πριν από 15 έτη συμμετοχή με 7% στο Α.Ε.Π. με εξαγωγές) Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κατά τους χειμερινούς μήνες στον τομέα του Τουρισμού διαφαίνεται μια ανοδική πορεία. Όμως Τουρισμός χωρίς οδικό δίκτυο, Τουρισμός χωρίς σύνδεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή χωρίς ολοκληρωμένο εγκάρσιο άξονα Θεσσαλονίκη – Γιαννιτσά – Έδεσσα – όρια Νομού Φλώρινας και χωρίς κάθετο άξονα προς την Εγνατία, δηλαδή σύνδεση Σκύδρας – Νάουσας – Βέροιας δεν έχει προοπτικές ανάπτυξης. Η Ν.Α. Πέλλας προετοιμάζεται συστηματικά και έγκαιρα για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τους διαθέσιμους πόρους εκπονώντας ήδη το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο, ώστε να είναι απολύτως έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης σημαντικών έργων για το Νομό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ν.Α. Πέλλας για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι οι εξής: Στήριξη της δυναμικής αγροτικής παραγωγής προκειμένου να διατηρηθεί και βελτιωθεί η θέση του Νομού. Ενίσχυση της ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα με την ενίσχυση των υποδομών και των επενδύσεων, ιδίως στον τουρισμό αλλά και στη δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης των διαμετακομιστικών εμπορικών δραστηριοτήτων. Δημιουργία υποδομών και αναβάθμισης των υπηρεσιών για την στήριξη της μεταποίησης. Ολοκλήρωση σημαντικών έργων βελτίωσης ποιότητας ζωής και προστασίας περιβάλλοντος. Βελτίωση των κυρίων παραγωγικών (αγροτικών, βιομηχανικών και τουριστικών) συγκεντρώσεων του Νομού με τα περιφερειακά εθνικά δίκτυα μεταφορών. Για να γίνουν όμως όλα αυτά και προκειμένου να καλυφθεί το αναπτυξιακό έλλειμμα του Νομού απαιτούνται συγκροτημένες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα απαιτείται η προώθηση των μεγάλων έργων υποδομής που θα διευκολύνουν την πρόσβαση από και προς το Νομό μας και ρυθμίσεις για την ανάκαμψη του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: την κατασκευή κάθετου άξονα προς την Εγνατία (Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα) την αποπεράτωση όλων των νέων τμημάτων της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών – Έδεσσας – όρια Νομού Φλώρινας. την κατασκευή πύλης εξόδου προς Βορρά (FYROM). την επαναλειτουργία και ο εκσυγχρονισμός του Ε10 (αποτελούσε την εξαγωγική και τουριστική αρτηρία της Χώρας). την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής (κατασκευή διπλής γραμμής) Έδεσσας – Φλώρινας. την σύνδεση με προαστιακό σιδηρόδρομο των αστικών κέντρων Σκύδρας – Γιαννιτσών – Χαλκηδόνας – Γέφυρας/Θεσσαλονίκης. την κατασκευή φράγματος πολλαπλών χρήσεων Αλμωπαίου – Καλής στον ποταμό Αλμωπαίο (Δήμο Μενηίδος). την κατασκευή φράγματος Γράμμου (Δήμος Κύρρου). την κατασκευή φράγματος Στραβοποτάμου (Δήμος Έδεσσας). την περιβαλλοντική αναβάθμιση και αντιπλημμυρική προστασία του Λουδία. την αξιοποίηση των Γεωθερμικών ρευστών στο Νομό Πέλλας (Γαλατάδες, Κρύα Βρύση, Περιοχή μηδέν Λουδία, Σωσάνδρα Αριδαίας) με τη χρηματοδότηση παραγωγικών γεωτρήσεων (Διεθνές Κωπηλατικό Κέντρο Λουδία). τη σύνδεση δικτύου φυσικού αερίου στο Νομό. την προστασία της τάφρου 66 με χρηματοδότηση δημιουργίας κοινού συστήματος κατεργασίας των προεπεξεργασμένων αποβλήτων των μεταποιητικών βιομηχανιών της περιοχής Σκύδρας – τριτοβάθμια επεξεργασία. την αποκατάσταση – ανάπλαση του παλιού Αμμοχαλικορυχείου Λάκκας. την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αστικών αποβλήτων στο Νομό Πέλλας. την ολοκληρωμένη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού του Νομού Πέλλας. τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των νοσοκομειακών μονάδων Έδεσσας και Γιαννιτσών. την ένταξη του εκπονηθέντος ειδικού προγράμματος «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την καταπολέμηση της ανεργίας στο Νομό Πέλλας» στα επιχειρησιακά προγράμματα του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. την ολοκλήρωση της ανάδειξης της Πελλαίας Χώρας και του Νέου Ανεγειρόμενου Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς επίσης και του Αρχαιολογικού χώρου του Λόγγου της Έδεσσας. Ο κύριος Καραμάνης κατέληξε αιτώντας την άμεση συνεργασία και την οικονομική στήριξή για τον προγραμματισμό αναπτυξιακών παρεμβάσεων στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου του Υπουργείου Μακεδονίας– Θράκης, στα επιχειρησιακά προγράμματα της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.

Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιανουαρίου, 2008


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

13:11 - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑ

13:09 - Αυγενάκης για την παγκόσμια ημέρα Βιοποικιλότητας: Στόχος μας η προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της τροφικής επάρκειας

13:07 - 25 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά

13:03 - ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1-20 ΙΟΥΝΙΟΥ) ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

13:02 - Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στην αυριανή παρουσίαση της βραβευμένης εικαστικής εγκατάστασης «Spectators in a Ghost City»

12:59 - Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Φλώρινα

12:52 - Θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Γιαννιτσών – Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κρώμνη

12:50 - Δήμος Δίου-Ολύμπου: Επετειακές εκδηλώσεις στη Νέα Έφεσο προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου με θέμα «Είκοσι έτη συναντήσεων & συμπροσευχών στις εκκλησίες των Αλησμόνητων Πατρίδων»

12:47 - Καλεντάρι αγώνων Δημοτικών σχολείων

09:00 - ΔΕΥΑΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΔΑΙΑ