pellatv
Live

Νέα προγράμματα από τα ΚΚΕ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ενημερώνει όλους τους πολίτες του νομού Πέλλας, 18-65 ετών, ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου και έως και τα μέσα Απριλίου, θα δέχεται αιτήσεις μόνο για προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 25 ωρών, από τα οποία 7 θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και 8 το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΕΕ προσφέρονται δωρεάν και για την ένταξη των εκπαιδευόμενων στα τμήματα μάθησης προαπαιτείται: συμπλήρωση αίτησης και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και στη συνέχεια συνέντευξη - κατάταξη από την Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε. Τα προγράμματα που μπορούν να υλοποιηθούν παρουσιάζονται παρακάτω, κατά θεματικά πεδία: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Μηχανές αναζήτησης- Πολυμέσα –Μουσική-Εφημερίδες-Παιχνίδια-Αγορές στο διαδίκτυο - Εύρεση εργασίας μέσω διαδικτύου). Για ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου Λαϊκός Πολιτισμός και Παράδοση, Τοπική Ιστορία, Μουσεία, Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού (Για ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού σχολείου). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (για ενήλικες που έχουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου): Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας Βασικές οικονομικές έννοιες, ζήτηση και προσφορά των αγαθών, παραγωγή επιχείρησης και κόστος, προσδιορισμός των τιμών, διάρθρωση βιομηχανικών κλάδων, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, τραπεζικό σύστημα, Πληθωρισμός και Ανεργία, δημόσια οικονομικά. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Βασικές έννοιες - κυριότερα θεωρητικά ρεύματα, Προγραμματισμός στις επιχειρήσεις, Οργάνωση-Διεύθυνση-Έλεγχος των επιχειρήσεων, Λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις, Οργανωσιακή κουλτούρα, Επιχειρηματική-εταιρική στρατηγική. Μάρκετινγκ Βασικές αρχές και έννοιες, Ανάλυση περιβάλλοντος και ανταγωνισμού για διοίκηση μάρκετινγκ, καταναλωτική συμπεριφορά, Τμηματοποίηση αγοραστών και επιλογή τμημάτων αγοράς, Έννοια και διοίκηση του μείγματος μάρκετινγκ, Έρευνα αγοράς-Εμπόριο, Μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες. Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις Βασικές έννοιες Δικτύων, Σύνδεση στο Internet και Απαιτούμενος Εξοπλισμός, Βασικά θέματα αναζήτησης πληροφοριών, Ασφάλεια στο Internet, Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Ε-Επιχειρείν (Ηλεκτρονικό Εμπόριο), Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου (π.χ. ασφαλιστικών ταμείων, TAXISNET, σύστασης νέας επιχείρησης, χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων κ.α.), Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Σωματική και Ψυχική Υγεία: για ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη σωματική και ψυχική τους κατάσταση, ανεξάρτητα από επίπεδο εκπαίδευσης Διατροφή: για ενήλικες, ανεξάρτητα από επίπεδο εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Για ενήλικες με Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού Σχολείου και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΚΕΕ Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ΙΙ ή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών αντιστοίχου επιπέδου: § Γαλλικά ή Γερμανικά στον Τουρισμό: Ενότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές απαιτήσεις στο χώρο του τουρισμού (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, μορφές τουρισμού, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, μέσα μεταφοράς, οικονομικές συναλλαγές, παραγωγή κι εμπόριο τουριστικών ειδών, παραγωγή διαφημιστικών εντύπων, ξενάγηση, τοπική κουζίνα, χρήση των νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο του τουρισμού). § Γαλλικά ή Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον: Ενότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία (οικονομικές συναλλαγές, οργανόγραμμα εταιρείας και παρουσίαση προïόντος, χρήση των νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο, ταξίδια και μετακινήσεις). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (για ενήλικες που έχουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου): Το Φυσικό Περιβάλλον & η Προστασία του, Κλιματικές Αλλαγές & Ατμόσφαιρα, Οι Ακτινοβολίες & η Επίδρασή τους στον ΄Ανθρωπο, Ενέργεια & Αειφόρος Ανάπτυξη, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων * Υποβολή αιτήσεων-περισσότερες πληροφορίες-συνεντεύξεις: ΚΕΕ ΠΕΛΛΑΣ, ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, Στάση Σμαρέκα (στο δρόμο για τους Λύκους), ώρες 10.00 -16.00 μ.μ. Τηλ.-φαξ 2381028842. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 28/02/08. Ε-mail: [email protected] Δικτυακός τόπος: www.ideke.edu.gr/kee. Προϊστάμενος Κέντρου: Παναγιωτίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Δίτσου Μαρία, Γραμματέας : Σολακίδης Δημήτρης. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε), του Νομού Πέλλας, κρατική δομή Δια βίου Εκπαίδευσης (Ν.3369/6-7-2005) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστά καινοτομία στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και της ισότητας των ευκαιριών στη μάθηση. Εποπτεύεται επιστημονικά από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% -Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. II, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.2β). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας και στοχεύουν στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Οι επιμορφωνόμενοι, οι οποίοι ολοκληρώνουν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά προγράμματα λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης».

Δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου, 2008


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

13:28 - Δήμος Πέλλας- Νοσοκομείο Γιαννιτσών: Εκδήλωση για την προστασία των παιδιών και τον θεσμό της αναδοχής

13:27 - Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στα Γιαννιτσά

13:21 - Γ. Βρούτσης: Μαγικές διαδρομές και υψηλού επιπέδου αθλητικό θέαμα αναβάθμισαν τον ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2024

13:20 - Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη

13:17 - Αυγενάκης: Στο αίτημα των αγροτών για διαφάνεια και δικαιοσύνη στις ενισχύσεις, απαντάμε με πράξεις- Δεν κάνουμε πίσω σε θέματα παρανομιών- Θα έχει δουλειά η Δικαιοσύνη Καινοτομίες που καθιστούν τον ΕΛΓΑ πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό

13:11 - Ο Δήμος Πέλλας ανάβει τη “Φλόγα της Μνήμης” για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

13:09 - Δήμος Πέλλας- Κοινότητα Δυτικού: Σε κλίμα συγκίνησης τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας Ποντίων

13:04 - Στον Ν.Πέλλας ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς Στέλιος Κούλογλου

12:56 - ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

12:51 - Ο Δήμος Σκύδρας πραγματοποίησε την επετειακή εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού