pellatv
Live

Συνάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών Θεοδώρας Τζάκρη με εκπροσώπων τοπικών φορέων στην Έδεσσα

με θέμα την μετεξέλιξη των ΚΕΠ σε κέντρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών και άλλων παραγωγικών κλάδων της τοπικής οικονομίας Τις δυνατότητες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και την μετεξέλιξη των ΚΕΠ σε κέντρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, των αγροτών, των εργαζομένων, των επαγγελματιών και άλλων παραγωγικών κλάδων της τοπικής οικονομίας, συζήτησε η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα Θεοδώρα Τζάκρη, συνοδευόμενη από κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, με εκπροσώπους τοπικών φορέων σε ειδικές θεματικές συσκέψεις που διοργανώθηκαν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στην Έδεσσα. Στη διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι του εργατοϋπαλληλικών κέντρων του νομού, του Επιμελητηρίου Πέλλας, δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, εκπρόσωποι των εμποροβιοτεχνών, επαγγελματιών, αγροτικών συλλόγων και ξενοδόχων της περιοχής. Σε μία περίοδο περικοπών των δημοσίων δαπανών, οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να εισέλθουν σε μία νέα εποχή που θα χαρακτηρίζεται από ένα κράτος λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο υποστηρικτικό προς την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών. Η μείωση της γραφειοκρατίας και η προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα τόνισε, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός. Στην κατεύθυνση αυτή, συνέχισε, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τα ΚΕΠ νέας γενιάς, τα οποία όχι μόνο θα παρέχουν πιστοποιητικά για πολίτες, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά θα αδειοδοτούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Τα ΚΕΠ συνδέονται ευθέως με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αδειοδότηση των επιχειρήσεων συνιστά το ισχυρότερο μη δημοσιονομικό όπλο που μπορούμε αυτή τη στιγμή να επιστρατεύσουμε για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, αναφέρω, ότι οι περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες στην Ελλάδα αποτιμώνται στο ποσό των 20 δις ευρώ (που αντιστοιχεί στο 6,8% του ΑΕΠ). Μια μείωσή τους κατά 25%, που αποτελεί στόχο μας μέχρι το 2012, θα τροφοδοτούσε το ΑΕΠ της χώρας μας κατά 5,2 δις ευρώ. Το νέο ΚΕΠ που θα λειτουργήσει και στην Έδεσσα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου δεν θα επιβαρύνει τον εθνικό προϋπολογισμό, αφού θα στεγαστεί στο κατάστημα του τοπικού ΚΕΠ της Ν.Α. Πέλλας και θα εκπαιδευτούν για την παροχή των νέων υπηρεσιών υπάλληλοι που υπηρετούν ήδη σε ΚΕΠ είτε σε άλλες μονάδες της Αυτοδιοίκησης. Με την δημιουργία του νέου ΚΕΠ δεν θα χρειάζεται, πλέον, για εκτελεστικού/διεκπεραιωτικού χαρακτήρα υπηρεσίες να διατηρούνται διοικητικές δομές στο κέντρο είτε την περιφέρεια. Σε πρώτη φάση η διαδικασία σύστασης μιας Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρείας θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά κατά το μεγαλύτερο μέρος της στο επιχειρηματικό ΚΕΠ. Το ΚΕΠ θα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ενέργειες για λογαριασμό του επιχειρηματία που ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες: απαιτούσαν 7 τουλάχιστον επισκέψεις σε 4 διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες και επέβαλαν πρόσθετο κόστος στη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων, όπως η επίσκεψη στο Πρωτοδικείο, στα Επιμελητήρια, στο Ταμείο Νομικών, στη ΔΟΥ κτλ. Με την δημιουργία των νέων ΚΕΠ η διαδικασία θα ολοκληρώνεται άμεσα στο ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ αλλάζουν: Προσαρμόζονται στα δεδομένα και τις απαιτήσεις των καιρών και επεκτείνουν την επιτυχημένη λειτουργία τους σε νέους τομείς. Τα ΚΕΠ έρχονται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αναλαμβάνοντας να διεκπεραιώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για κάθε επαγγελματία, έρχονται να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα απαλείφοντας ανασχετικούς παράγοντες για τη δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έρχονται να μειώσουν ουσιωδώς τη γραφειοκρατία, αναλαμβάνοντας την ταχεία και ηλεκτρονική κατά μεγάλο μέρος διεκπεραίωση διαδικασιών που μέχρι σήμερα βάρυναν σε μεγάλο βαθμό τον πολίτη. Η κεντρική διαδικτυακή κυβερνητική πύλη "Ερμής" που αποτελεί την ψηφιακή πλατφόρμα των ΚΕΠ μπορεί σήμερα να υποστηρίξει την διαφοροποίησή τους ώστε αυτά να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του τόπου. Πενήντα τέσσερα ΚΕΠ ανά την Ελλάδα θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) για «υπηρεσίες μιας στάσης» για τη σύσταση επιχειρήσεων και την αδειοδότηση επαγγελματιών από 220 κλάδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης από τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων για τις δυνατότητες των ΚΕΠ να υποστηρίξουν μια απλουστευμένη διαδικασία χορήγησης των γεωργικών επιδοτήσεων, την κατάθεση των δηλώσεων ΕΛΓΑ, αλλά και την ενημέρωση των αγροτών για τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις σχετικά με τα αγροτικά προϊόντα που παράγουν. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και των εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου της περιοχής. Εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες των ΚΕΠ να συμβάλλουν στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Υφυπουργός τόνισε ότι η διαδικασία διαβούλευσης είναι μία συνεχής διαδικασία που όχι μόνο διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του κράτους και της οικονομίας του τόπου, αλλά δίνει σε εκείνους που εν τέλει λαμβάνουν τις αποφάσεις τη σωστή πληροφορία σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών της περιοχής. Παραμένουμε, συνέχισε η Υφυπουργός, πιστοί στις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει: Πρωτοστατήσαμε στη ριζική αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με λιγότερους, αλλά ισχυρότερους δήμους, μεγαλύτερους σε έκταση, με ενισχυμένες αρμοδιότητες και πόρους, αλλά και με πρωτόγνωρους κανόνες διαφάνειας και εποπτείας στα οικονομικά τους. Ο "Καλλικράτης", ενσωματώνοντας το σύνολο των αξιών της διακυβέρνησής μας, καταπολεμά τις παθογένειες του παρελθόντος: η λογοδοσία, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα, απέναντι στην διαφθορά, το νεποτισμό, τη γραφειοκρατία και την αναποτελεσματικότητα του παρελθόντος. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων που την αφορούν αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για να τελεσφορήσουν οι μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής. Για το λόγο αυτό, στο σχέδιο μετεξέλιξης των ΚΕΠ έχουμε εντάξει διαδικασίες διαβούλευσης σαν την σημερινή, ώστε να συμμετέχουν οι πολίτες στην λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. Πρόκειται για μία παρέμβαση κοινωνικής καινοτομίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και τους κατοίκους της περιοχής. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του κόστους του συγκεντρωτικού συστήματος λήψης αποφάσεων και η δημιουργία περισσότερο ευέλικτων και ανταποκριτικών δομών που θα έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη. Κλείνοντας, η Υφυπουργός τόνισε ότι παρουσιάζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη διαφοροποίησης των ΚΕΠ ώστε να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όχι πια μόνο σε πολίτες, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε επαγγελματικές ομάδες, σε αγρότες κλπ. Η ιδέα της «υπηρεσίας μιας στάσης», που λειτούργησε τόσο αποτελεσματικά στην περίπτωση των ΚΕΠ, δεν έτυχε της ίδιας επιτυχίας στις ποικίλες προσπάθειες αντιγραφής της μέχρι σήμερα (π.χ. Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - KYE κτλ). Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα ενός πετυχημένου θεσμού όπως τα ΚΕΠ, είναι καιρός πλέον να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τόπου: Στην Έδεσσα ξεκινάμε με τα ΚΕΠ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και συνεχίζουμε με τα ΚΕΠ για αγρότες και όποια άλλη ανάγκη προκύψει από τις διαβουλεύσεις που θα συνεχιστούν, τόνισε η Υφυπουργός.-

Δημοσιεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου, 2010


Σχόλια


pellanet facebook