pellatv
Live

Τζάκρη – Ερώτηση για τις ζημιές που προκάλεσε στην Πέλλα ο αεροχείμαρρος

Θεοδώρα Τζάκρη: «Ζήτησε να κινητοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός του ΕΛΓΑ
και να κηρυχτεί η περιοχή της Πέλλας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας για την αποζημίωση των αγροτικών και αστικών ζημιών
από το φαινόμενο «αεροχείμαρρος» που έπληξε την περιοχή στις 8 Φεβρουαρίου»

Σε συνέχεια του ακραίου καιρικού φαινομένου «αεροχείμαρρος» που έπληξε την
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, με τη μορφή θυελλωδών
ανέμων μεγάλης διάρκειας, έντασης 12 μποφόρ, προκαλώντας τεράστιες ζημιές τόσο
στις αγροτικές όσο και αστικές περιοχές, η Βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη
υπέβαλε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τους οποίους ρωτά για τις προθέσεις
τους: (1) να ξεκινήσει άμεσα η σχετική διαδικασία για την καταβολή Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί και οι
κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στο πάγιο και φυτικό κεφάλαιο ή στα μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα
γεγονότα σύμφωνα με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές
Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, (2) να δοθεί εντολή στον
ΕΛΓΑ να ξεκινήσει άμεσα τη σχετική διαδικασία ώστε οι παραγωγοί της
περιοχής οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές στο φυτικό ή στο ζωϊκό κεφάλαιο που
καλύπτονται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας -
εξπρές, να υποβάλλουν τις δηλώσειςτους, γεγονός που θα σηματοδοτήσει και την
έναρξη της διαδικασίας των εκτιμήσεων των ζημιών και θα συμβάλει στην όσο το
δυνατόν ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς και (3) να εξεταστεί η
δυνατότητα που παρέχετε από το άρθρο 25 του νέου Νόμου 4662/2020 ώστε να
κηρυχθεί η ΠΕ Πέλλας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και να ενεργοποιηθούν όλα
τα απαραίτητα εργαλεία στήριξης από την Πολιτεία για την αποκατάσταση ζημιών
που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ ή τις ΚΟΕ, αλλά και ζημιών σε δημόσιες
υποδομές και δημόσια κτήρια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: τους Υπουργούς
1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ: «Κινητοποίηση του μηχανισμού του ΕΛΓΑ και κήρυξη της Πέλλας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αποζημίωση των αγροτικών και αστικών
ζημιών από το φαινόμενο «αεροχείμαρρος»που έπληξε την ΠΕ Πέλλας»
Κύριοι Υπουργοί
Ένα ακόμα ακραίο καιρικό φαινόμενο, αυτό το «αεροχειμάρρου» έπληξε την Περιφερειακή
Ενότητα Πέλλας την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, με τη μορφή θυελλωδών ανέμων μεγάλης
διάρκειας, έντασης 12 μποφόρ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στους δήμους
Αλμωπίας και Έδεσσας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας,
δημιουργώντας τεράστιες ζημιές στις αγροτικές και αστικές περιοχές.
Μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στις αγροτικές περιοχές, ειδικότερα στο πάγιο κεφάλαιο
(ζημιές σε θερμοκήπια, σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σε γεωργικές αποθήκες και γεωργικά
υπόστεγα) και σε εξοπλισμούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως π.χ. παλμέτες, αρδευτικά
συστήματα, εξοπλισμούς θερμοκηπίων, κάλυψη με νάϊλον στο φυτικό κεφάλαιο (όπως στα
σπαράγγια που αυτή την περίοδο είναι στη φάση της συγκομιδής)κ.λπ.
Όλες οι παραπάνω ζημιέςείναι ζημιές που καλύπτονται από τα πρώην ΠΣΕΑ, πλέον
Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων(ΚΟΕ), οι οποίες καταγράφονται από τον
ΕΛΓΑ και για αυτόν τον λόγο πρέπει να ξεκινήσει ταχύτατα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης η διαδικασία έγκρισης του σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παράλληλα ο ΕΛΓΑ να προχωρήσει στην εκτίμηση αυτών, αφού
προηγουμένως οι παραγωγοί προβούν σε δηλώσεις ζημίας.
Για τις ζημιές δε στο φυτικό και στο ζωικό κεφάλαιο (ζώα που χάθηκαν) που εντάσσονται
κανονικά στον Κανονισμό του ΕΛΓΑ πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός του ΕΛΓΑ
(προεπισκοπήσεις, αναγγελίες ζημιών, δηλώσεις ζημιών από την πλευρά των παραγωγών και
έναρξη του εκτιμητικού έργου για αυτές) ώστε, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, να
αποζημιωθούν οι παραγωγοί το συντομότερο δυνατόν.
Πλην των ανωτέρω ζημιών όμως καταγράφονται ζημιές και στον αστικό ιστό πχ από
πτώσεις δέντρων και στύλων του ΔΕΔΔΗΕ σε στέγες σπιτιών, σε γεωργικά μηχανήματα
και λοιπά οχήματα για τις οποίες θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα που παρέχετε
από το άρθρο 25 του Νόμου 4662/2020 και να κηρυχθεί η ΠΕ Πέλλας σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης πολιτικής προστασίας, ώστε να ενεργοποιηθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία στήριξης
από την Πολιτεία για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών, που δεν καλύπτονται από τον
ΕΛΓΑ ή τις ΚΟΕ, καθώς και των ζημιών σε δημόσια κτήρια και υποδομές.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Προτίθεταιτο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ξεκινήσει άμεσα τη σχετική
διαδικασία για την καταβολή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ),

προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στο πάγιο
και φυτικό κεφάλαιο ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του παγίου
κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα σύμφωνα με τις Κοινοτικές
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και
δασοκομίας;
2. Προτίθεταιτο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει εντολή στον ΕΛΓΑ να
ξεκινήσει άμεσα τη σχετική διαδικασία ώστε οι παραγωγοί της περιοχής οι οποίοι
έχουν υποστεί ζημιές στο φυτικό ή στο ζωϊκό κεφάλαιο που καλύπτονται από τον
Κανονισμό του ΕΛΓΑ, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας -εξπρές,να υποβάλλουν τις
δηλώσειςτους, γεγονός που θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της διαδικασίας των
εκτιμήσεων των ζημιών και θα συμβάλει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη καταβολή των
αποζημιώσεων σε αυτούς;
2 Προτίθεται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να
εξετάσει τη δυνατότητα που παρέχετε από το άρθρο 25 του νέου Νόμου 4662/2020
ώστε να κηρυχθεί η ΠΕ Πέλλας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και να
ενεργοποιηθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία στήριξης από την Πολιτεία για την
αποκατάσταση ζημιών που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ ή τις ΚΟΕ, αλλά και
ζημιών σε δημόσιες υποδομές και δημόσια κτήρια;»

Δημοσιεύτηκε στις 9 Φεβρουαρίου, 2022


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV