pellatv
Live

Προκήρυξη αδειών στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010).

 Τις διατάξεις του άρθρου 22 (Υπαίθριο Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο) του ν. 4264/2014

όπως ισχύει.

 Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4403/2016.

 Την υπ΄αριθμ. 67/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας “Πρόταση

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου”.

 Την υπ΄αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας “Τροποποίηση

της αριθμ. 219Α/2011 απόφασης ΔΣ περί «Επιβολής ενιαίου συντελεστή τέλους χρήσης

κοινόχρηστων χώρων, υπέρ Δήμου Αλμωπίας».

 Την αριθμ. πρωτ. 279549/1608/4-7- 2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.

Πέλλας με θέμα “Χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του

Δήμου Αλμωπίας¨ σύμφωνα με τον ν. 4264/2014” με την οποία καθορίσθηκε ο αριθμός

των χορηγούμενων αδειών όσο αφορά το Δήμο Αλμωπίας, συνολικά σε έξι (6) άδειες

καθώς και το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους γι αυτές.

 Την υπ΄ αρίθμ. 168/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των

θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση πέντε (5) αδειών υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αλμωπίας.

Η κατανομή κατά κατηγορία αδειών και θέση είναι η κάτωθι:

Μία (1) άδεια στάσιμου εμπορίου για την πώληση των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου

9 του ν. 4264/2014 (οπωροκηπευτικών, οσπρίων κτλ), στην Τ.Κ Πιπεριάς απέναντι από τον

συνεταιρισμό στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο, διαστάσεις θέσεως 4,00μ χ

1,00μ.

Μια (1) άδεια στάσιμου εμπορίου για πώληση προϊόντων οικοτεχνίας μαρμελάδες, μέλι,

ταχίνι, γλυκών, βοτάνων κτλ. στην Τ.Κ.Αψάλου μετά τον φωτεινό σηματοδότη (στο τέλος

της Τοπικής Κοινότητας), διαστάσεις θέσεως 2,00μ χ 1,00μ.

Μία (1) άδεια στάσιμου εμπορίου για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης – κοσμημάτων, στην

Τ.Κ. Εξαπλατάνου απέναντι από το κοινοτικό γυμναστήριο, διαστάσεις θέσεως 3,00μ χ

1,00μ.

Μία (1) βραχυχρόνια άδεια διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες στους έχοντες άδεια

υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα,

απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο,

ανάλογων διαστάσεων του οχήματος.

Μία (1) βραχυχρόνια άδεια διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες στους έχοντες άδεια

υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα,

στην Τ.Κ Αψάλου μετά το φωτεινό σηματοδότη (στο τέλος της Τοπικής Κοινότητας),

ανάλογων διαστάσεων του οχήματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται

φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα

τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή

χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάσει κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που

ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον

πενήντα τοις εκατό (50%) και σε τυφλούς,

β) μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών,

καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής

περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82),

δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και

σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down,

εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς

παλιννοστούντες,

στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%), σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα

δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες

ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση

μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του

νόμου. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου

πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή

πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που

μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των

αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό

των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για

την συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια

φορά κάθε χρόνο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου εμπορίου δικαιούνται οι αδειούχοι υπαίθριου εμπορίου

πλανόδιου ή στάσιμου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα.

Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείτε μεταξύ των ενδιαφερομένων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Α΄ ΦΑΣΗ

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον

Δήμο Αλμωπίας, αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης (θεωρημένη ως προς το γνήσιο

της υπογραφής), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα

αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος (χορηγείται από την

υπηρεσία).

Εκτός από την ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει:

1) πιστοποιητικό ανεργίας

2) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3) πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία με το οποίο αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι

ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί

β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα

γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),

δ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική

αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες

και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

ε) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

στ) Έλληνες POMΑ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης της χώρας. βεβαίωση εγγραφής από το δημοτολόγιο που έχουν εγγραφεί

ζ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

4) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Β΄ ΦΑΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων και την έκδοση απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου επί των αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών (από την

ημερομηνία της απόφασης) στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν για την χορήγηση της

οριστικής άδειας να καταθέσουν εκ νέου στον Δήμο:

α) βεβαίωση της οικίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) περί υποβολής δήλωσης

έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄47) και

1642/1986 (Α΄125),

β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ΄ αυτόν,

γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο

ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον

πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών

δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου

ε) την άδεια κυκλοφορίας

στ) την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον

αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της

αιτούμενης δραστηριότητας

ζ) πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών

η) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

θ) πριν την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος καταβάλει τα αναλογούντα τέλη (αριθ.

47/2015 απόφαση Δ.Σ. Αλμωπίας) και εκδίδεται η σχετική δημοτική ενημερότητα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Για την χορήγηση της βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει

στον Δήμο Αλμωπίας αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης (θεωρημένη ως προς το

γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνει το είδος, τον επιθυμητό χώρο άσκησης της

βραχυχρόνιας δραστηριότητας και ότι θα εξασφαλίσει την ασφαλή παραγωγή και διάθεση

τροφίμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η αίτηση συνοδεύεται:

Α) Φωτοαντίγραφο της άδειας υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, σε ισχύ.

Β) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS

Γ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του διαβατηρίου

Δ) Πιστοποιητικό υγείας

Ε) Δημοτική ενημερότητα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από

συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από

τον/την σύζυγο, από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας με την

υποβολή στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε

περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω

παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.

Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο

από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού.

Και από τον/ την σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της

μητρότητας και πατρότητας διατάξεις.

Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή

τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, αυτές

αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή του Δήμου προκειμένου να επιλεγούν όλοι όσοι πληρούν

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, στην συνέχεια συντάσσεται

ονομαστική κατάσταση και αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, για επιλογή των τελικών

δικαιούχων με δημόσια κλήρωση (εφόσον απαιτείται).

Στην περίπτωση της χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οι τελικοί δικαιούχοι

ειδοποιούνται προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την

έκδοση της άδειας (Β΄ φάση), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών.

Η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου προϋποθέτει την ταυτόχρονη χορήγηση

άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την καταβολή του αναλογούντος τέλους εκ

μέρους του ενδιαφερόμενου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ –

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος

για τον οποίο χορηγήθηκε. Για τον σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε

ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:

α) Φορολογική ενημερότητα

β) Ασφαλιστική ενημερότητα

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του

οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

δ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του

παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών

στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της

παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4264/2014.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) μήνες και δίδεται μια φορά τον

χρόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

ΟΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις –

σημεία που έχουν καθορισθεί και οριοθετηθεί από τον δήμο που τους έχει χορηγήσει την

άδεια.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν αίτηση με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων

και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (κτίριο πρώην Δημαρχείο Εξαπλατάνου) καθώς και

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας από 11/01/2017 έως 31/01/2017.

Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του

Δήμου Αλμωπίας.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και

Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας στο τηλέφωνο 2384350325 (κα.

Ελπασίδου Γεωργία).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα διαύγεια), στην ιστοσελίδα του

Δήμου Αλμωπίας, στα Τοπικά Ηλεκτρονικά Μέσα και θα αναρτηθεί στον Πίνακα

Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αριδαίας και του καταστήματος της Δημοτικής

Ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας.

 

Σε εφαρμογή:

α) του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ.118/15-05- 2014τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 93 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/23-12- 2014τ. Α΄)

γ) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06- 2010τ.Α΄)

δ) της αριθμ. 168/2016 απόφασης του Δ.Σ. Αλμωπίας, με θέμα «Καθορισμός θέσεων

για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»

ε) την υπ΄αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας “Τροποποίηση

της αριθμ. 219Α/2011 απόφασης ΔΣ περί «Επιβολής ενιαίου συντελεστή τέλους χρήσης

κοινόχρηστων χώρων, υπέρ Δήμου Αλμωπίας».

το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου

Αλμωπίας, γνωστοποιεί στους πωλητές- κατόχους παραγωγικής άδειας πλανόδιου

υπαίθριου εμπορίου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 168/2016 απόφαση του,

καθόρισε θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Οι θέσεις-άδειες κατάληψης χώρου θα δοθούν σε πλανόδιους παραγωγούς που έχουν

εφοδιασθεί με σχετική άδεια από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης - Τμήματα Εμπορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των θέσεων, καλούνται να καταθέσουν σχετική

αίτηση στο γραφείο Αδειοδοτήσεων (Δημαρχείο Εξαπλατάνου, Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 12,

1 ος όροφος), κατά το χρονικό διάστημα από 11/01/2017 έως και 27/01/2017.

Οι θέσεις που καθορίστηκαν είναι οι εξής:

Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας:

1. Στην Πλατεία Αγγελή Γάτσου:

- Μία θέση δίπλα στο περίπτερο

- Μία θέση μπροστά στο άγαλμα απέναντι από το Α΄ Γυμνάσιο

2. Μπροστά στην εκκλησία Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικείου

- Μία θέση κοντά στον τηλεφωνικό θάλαμο

- Μία θέση απέναντι από την εκκλησία μπροστά στην αλάνα

3. Στην οδό Αθανασίου Διάκου

- Μία θέση απέναντι από το περίπτερο μπροστά στην αλάνα

- Μία θέση ανάμεσα στα Σούπερ Μάρκετ Μασούτη και Αρβανιτίδη

4. Μία θέση στο στενό δίπλα στο Ξενιτίδειο με την πρόσοψη του οχήματος στην

Λεωφόρο Ανοίξεως

5. Στο πρακτορείο ΚΤΕΛ

-Μία θέση μεταξύ του ΚΤΕΛ και του εργοταξίου

-Μία θέση κοντά στο περίπτερο

6. Στο Δασάκι μία θέση επί της Καπετάν Γαρέφι (στο δρόμο προς Σωσάνδρα) εκατόν

πενήντα (150) μέτρα από την Λαϊκή Αγορά Αριδαίας

7. Στην οδό Αγίου Δημητρίου, μία θέση στο σταυροδρόμι για Σωσάνδρα

Τοπική Κοινότητα Αψάλου

1. Έξι (6) θέσεις μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της κοινότητας

Τοπική Κοινότητα Όρμας

1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία

Τοπική Κοινότητα Πιπεριάς

1. Τρεις (3) θέσεις στους χώρους απέναντι από την Κεντρική Πλατεία

2. Μία (1) θέση απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει

χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο

Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου

1. Μία (1) θέση επί της επαρχιακής οδού Εξαπλατάνου – Φούστανης και στην

τοποθεσία περίπου 30 μέτρων από το Γυμνάσιο – Λύκειο Εξαπλατάνου

Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου

1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία

Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής

1. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Αριδαίας – Χρυσής (παραπλεύρως γεωργικού

συνεταιρισμού)

2. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Ξιφιανής – Θεσσαλονίκης (παλιά επαρχιακή οδό,

τοποθεσία Μίσουκ)

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησης (παρέχεται από την Υπηρεσία)

πρέπει να έχουν την πρωτότυπη παραγωγική άδεια πλανόδιου εμπορίου και να

προσκοµίσουν στην Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της παραγωγικής άδειας πλανόδιου εμπορίου σε ισχύ.

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

3. Δημοτική ενημερότητα

Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων

δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των

αιτήσεων.

Πριν την έκδοση της άδειας κατάληψης χώρου οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τέλη

κοινόχρηστων χώρων (τιμή 72,00€ το τ.μ. ετησίως, με δυνατότητα υπολογισμού κατά

ημέρα).

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4264/2014 για τον καθορισμό της θέσης όπου

πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου,

διενεργείται κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (κα. Ελπασίδου

Γεωργία, τηλ. επικοινωνίας 2384350325, Δημαρχείο Εξαπλατάνου).

Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιανουαρίου, 2017


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

13:28 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Α.Α.Τ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ

13:25 - ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 1ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΠΕΛΛΗΣ

13:22 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

13:19 - ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

13:15 - Ο Παντελής Θαλασσινός σε εκδήλωση με την ενορία Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών

13:09 - Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

13:04 - Λάκης Βασιλειάδης: Υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς τα έργα Ανακαίνισης & Διαμόρφωσης στις Δομές Υγείας της Έδεσσας και της Π.Ε. Πέλλας

10:50 - Μια ξεχωριστή συνέντευξη με τον Παντελή Θαλασσινό στο Ράδιο Εκ Βαθέων

14:45 - Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη

14:39 - Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση της Μέσης Ανατολής, Arabian Travel Market, στο Ντουμπάι