pellatv
Live

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ

Το Επιμελητήριο Πέλλας και η Αστική Εταιρεία του Επιμελητηρίου – ΕΤΑΕΠ, ενημερώνουν τα μέλη τους ότι προκηρύχτηκε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) για τα άτοκα και εγγυημένα κεφάλαια κίνησης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης των μελών του Επιμελητήριου Προγραμματίστηκαν αρχικά εκδηλώσεις σε τρείς πόλεις του Νομού. · Κρύα Βρύση: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 ώρα 16:00 Πνευματικό Κέντρο Κρύας Βρύσης · Σκύδρα: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008, ώρα 16:00 Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας · Γιαννιτσά: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008, ώρα 18:30 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Η ΔΡΑΣΗ «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Η δράση θα υλοποιηθεί µε Ενδιάµεσο Φορέα την ΤΕΜΠΜΕ. ΑΕ και θα αφορά στην ενίσχυση µέσω της εγγυοδοσίας και επιδότησης του επιτοκίου δανειακών συµβάσεων που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Οι συµβάσεις αυτές θα είναι εγγυηµένες σε ποσοστό 80% από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ενώ για το υπόλοιπο 20% του δανείου η Τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από την ΜΕ/ΠΜΕ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάµενες ΜΕ/ΠΜΕ οιασδήποτε µορφής (όπως ατοµικές, ελεύθεροι επαγγελµατίες, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: - έχουν έδρα την Ελλάδα, - έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις, - απασχολούν λιγότερο από 50 εργαζόµενους και - εµφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. € - δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, - Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εµφανίζουν κατά τις τρεις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις πριν από τη σύναψη δανειακής της σύµβασης, κερδοφορία προ αποσβέσεων ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Επιλέξιµες θεωρούνται οι δανειακές συµβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, µετά την ηµεροµηνία της παρούσας προδηµοσίευσης του προγράµµατος. Η Δράση αφορά την εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου τραπεζικών δανείων κεφαλαίου κίνησης, τακτής λήξης. Συγκεκριµένα, παρέχεται εγγύηση και επιδοτείται ολόκληρο το επιτόκιο δανεισµού όλων των συµβάσεων τραπεζικών δανείων για τα οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής: - η µέγιστη διάρκεια του δανείου, της εγγύησης και της επιδότησης είναι τρία έτη (χωρίς περίοδο χάριτος), - είναι εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. σε ποσοστό 80% µε παραίτηση από το δικαίωµα της ένστασης διζήσεως, - για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν εγγυάται η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η Τράπεζα δεν θα αναζητά εξασφαλίσεις από τις ΜΕ/ΠΜΕ, - αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης µε εξαµηνιαία συχνότητα πληρωµής δόσεων κεφαλαίου και εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό, µε επιτόκιο EURIBOR εξαµήνου + 2,10 µονάδες, - αφορούν σε συγκεκριµένο, προσδιοριζόµενο στη δανειακή σύµβαση, ύψος δανείου, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση και επιδότηση είναι 5.000,00€ Το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση και επιδότηση είναι 350.000,00€ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης θα υποβάλλει στην Τράπεζα τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση ως προς τον έλεγχο της σώρρευσης ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας 2. Έντυπο Ε3 που αφορά τις τρεις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις 3. Έντυπο Ε7 που αφορά την αµέσως προηγούµενη κλεισµένη διαχειριστική χρήση στις περιπτώσεις που απασχολεί προσωπικό. 4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια ΔΟΥ, µε όλες τις επ’ αυτής µεταβολές ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ · Προμήθεια 1% για την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για την παροχή της εγγύησής της επί του εγγυημένου ποσού του δανείου. · Έξοδα δανείου για την τράπεζα, τα οποία έχουν προσδιοριστεί από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε : από 100 ευρώ έως 350 ευρώ, ανάλογα με το ποσό του δανείου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Πέλλας 25ης Μαρτίου 13 Τηλ. 23810-26735 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης: Βλαδίκας Γιώργος, Γιώγας Δημήτριος και στην ιστοσελίδα www.tempme.gr

Δημοσιεύτηκε στις 17 Δεκεμβρίου, 2008


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

11:57 - Έως τις 30 Ιουνίου 2024 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

11:52 - Παραστάτη καραγκιόζη στα Γιαννιτσά

11:35 - Στα πάτρια εδάφη αναπαύεται πλέον ο ήρωας της Κύπρου Κωνσταντίνος Τσιτιρίδης από την Κρύα Βρύση -Υποδοχή των λειψάνων του με τιμές από τον Ελληνικό Στρατό και το Δήμο Πέλλας!

11:27 - Λάκης Βασιλειάδης: «Η Πέλλα τιμά σήμερα έναν ακόμα ήρωα που έπεσε υπέρ πατρίδος».

11:24 - Παρών στις πυρκαγιές στους πρόποδες του Πάικου ο Δήμαρχος Πέλλας – «Ιδιαίτερη προσοχή από όλους»

16:12 - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15:09 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

15:07 - Ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης

11:01 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Η Μάσα και ο αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή Σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών την Τετάρτη26 Ιουνίου 2024

15:56 - Κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των ευάλωτων πολιτών από τον καύσωνα